Bliv medlem


Når du bliver medlem af GTC, Grænseegnens Touring Club får du masser af gode køreoplevelser i godt selskab – og dét for kun 120- kr./år.

Vi kører faste mandagsture, en eller 2 månedlige lørdag/søndags-tur.

Nem indmeldelse:

Mød op en køreaften, og deltag et par gange inden du melder dig ind.

Kontakt evt. en fra turudvalget hvis du har nogle spørgsmål.

Betal til kassereren, Bente Haugaard via indbetaling på

Klubkonto nr. :   7751 – 1087569 eller Mobilpay 22747499

HUSK: navn, adresse, tlf. og mail !

Grænseegnens Touring Club

– en god blanding af dækslid og kaffeduft