Køreregler


Vore køreregler

Vores mærkesag er:

Sikker og effektiv vejvisning, overholdelse af hastighedsgrænser,

Afslappet og fornøjelig kørsel hvor alle kan være med, uanset alder og MC.

En ting må vi dog nævne, er du til ræs, så er vi ikke den rigtige klub for dig.

Vi bruger systemet hvor nummer to kører bliver sat af som vejviser, og denne bliver så samlet op af slutkører (den bageste MC), og kommer ind i feltet igen. Det lyder nok lidt indviklet, men efter en kort introduktion så er der ingen tvivl.

Vi kører også ind i mellem med “egenafsætning”.

Princippet er: nr. 1 bestemmer ruten, nr. 2 “bestemmer” retningen, nr. 3 bestemmer max-hastigheden!

Turlederen er Frontkører, og Turleder udpeger hvem der er Slutkører. Slutkører er så vidt muligt iført orange vest, og er derved let at kende.

Er der sidevogn-MC med, placerer de sig sidst i kolonne, og kan evt. være Slutkører. Hvis sidevogn-MC ikke er Slutkører, indgår de ikke i afsætning, og skal overhales ved indtræden i kolonnen.

Turlederen orienterer endvidere altid om, hvordan vi kører ved den pågældende tur.

I kryds og andre steder sættes nummer 2 kører af, med front i kørselsretningen, for derved at vise de andre hvilken vej der skal køres. Den afsatte kører må aldrig køre videre, før den udpegede Slutkører giver signal til at køre frem, og tilslutte sig gruppen som den næst bageste kører.

Når du er sat af som vejviser skal du sørge for at placere dig, så resten af gruppen tydeligt kan se dig, dvs. du må ikke køre for langt frem fra krydset. Brug gerne rabatten eller fortovskanten. Du må dog ikke udsætte dig selv for at komme til skade, eller spærre for øvrig trafik.

Generelle regler:

1: Vi kører i zig-zag-formation fra start til slut.

2: Frontkører og Slutkører er altid placeret i venstre side af vognbanen.

 Slutkører holder god afstand, så der er tid og plads til, at den afsatte kører kan komme ind i rækken igen.

3: Hold placeringen under tæt kørsel – det vil sige når kolonne er samlet. Når der er stor afstand mellem MC, så er det tilladt at overhale.

Pas dog på ikke at overse en vejviser hvis du får for meget fart på. Du må ikke overhale den MC, som er i position til at blive sat af som næste vejviser.

4: Hold altid minimum bremselængdens afstand til forankørende i samme side. Hold altid afstand til køreren i den anden række, så vedkommende kan være i din række hvis nødvendigheden opstår.

    Dvs. kør aldrig side om side.

5: Skift aldrig række under kørsel, det kan skabe forvirring og farlige situationer.

6: Falder en kører fra under kørslen, rykker næste kører frem og hele rækken følger efter. Men vent til stop.

7: Lav aldrig en forbikørsel højreom, vent med at rykke frem til der er et naturligt stop.

8: På smal vej og i nogle situationer kan det være nødvendigt at køre i enkeltkolonne. Det signaleres ved at frontkører trækker ind i højre side af vognbane, og resten følger efter.

Bemærk venstre række fletter ind i højre.

9: Ved stop i lyskryds, vejkryds m.m. trækker kolonnen sammen, så vi holder 2 og 2 tæt bag hinanden og derved fylder mindst, og kommer hurtigst over krydset. Hold altid foden på bremsen! Dit stoplys skærper bagfrakommendes opmærksomhed.

Ved igangsætning indtager vi zig-zag-formationigen.

Vi glæder os til endnu en sjov og sikker sæson med dig i Grænseegnens Touring Club.

Venlig hilsen Turudvalget.

Grænseegnens Touring Club

– en god blanding af dækslid og kaffeduft