Turudvalg

Turudvalget består af 7 personer, og vælges hver år på sæsonafslutningen.
Alle som har lyst til at deltage, opfordres til at stille op.

Udvalget består af: en sekretær, en kasserer, en WEB-redaktør, en turkoordinator og 3 turudvalgsmedlemmer.
Kasserer og WEB-redaktør vælges direkte til posten.
På første møde konstituerer udvalget sig med en sekretær og en Turkoordinator.

Turudvalget planlægger sæsonens ture, kører forrest som turleder og varetager kontakten til medlemmerne, og selvfølgelig eventuelle nye medlemmer.

Klub bankkonto nr.  7751-1087569

Turudvalgets sammensætning efter sæsonafslutning oktober 2018

Lars Wølke, WEB-redaktør
Tlf: 2234 7139
Mail: gtcpost@gmail.com til klubting.
Privat: lw6400@gmail.com

René Damm, Kasserer
Tlf: 4140 8336
Mail:  redam123@gmail.com

Erling Krogh, Turkoordinator
Tlf: 5172 2001
Mail: erlingkrogh@yahoo.com

Flemming Markussen
Tlf: 2382 1036
Mail: flm6320@gmail.com

Jan Nielsen
Tlf: 5090 8577
Mail: jannielsen204@gmail.com

Frank Simons 
Tlf: 40428750
Mail: f.simonsen63@gmail.com

Karsten Schmidt
Tlf: 2611 3891
Mail:  kaschmidt@live.dk

Kommende turudvalgsmøder:

07. november 2018  - ved Flemming

09. januar    - ved Jan

05. februar  - ved Lars

26. februar  - ved Erling

19. marts    - ved Karsten

x. august   - ved 

x. september - ved René

 

Sæsonafslutning

 x oktober 2019 i Grænsehallerne

Juleafslutning

 x november 2019 i ?